TEL. +4 0255-530308 FAX. +4 0255-530576Str. Republicii, nr.109, cod: 325700, Oţelu-Roşu, Caraş-Severin

Informații pacienți

Măsuri informative cu privire la educația sanitară și de prevenție în perioada pandemiei de SARS CoV 2
Nr. consultații în ambulator, nr. pacienți tratați în spital
Condițiile de internare

CONDIŢII GENERALE DE INTERNARE

– Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
– Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
– Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie;
– Card de sănătate;
În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.
Condiții generale pentru acordarea consultaţiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului

CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI

– Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;
– Card de sănătate;
– Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
– Buletin de identitate sau Cartea de identitate; pentru copii: Certificatul de naştere;
– Pentru eliberarea concediului medical:
– – adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
– – formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).
Consimțământul pacientului privind intervenția medicală

Consimțământul pacientului privind intervenția medicală

– Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

– Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.

– În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

– În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.

– În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

– Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.

– Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

– Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

– Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

Despre Spital

Activitatea medicală organizată ca unitate spitalicească a început în anul 1860.

Actualmente, Spitalul Orăşenesc Oţelu-Roşu deserveşte o populaţie de aproximativ 11.000 de locuitori, cu un număr de 108 paturi.

Contact

Str. Republicii, nr.109, cod: 325700, Oţelu-Roşu, Caraş-Severin

TEL. +4 0255-530308

FAX. +4 0255-530576